Assenti

FAQ

Controleer eerst en vooral de dichtingsringen van de sifon.

De buitenste dichtingsring van de sifon moet rond zijn, de binnenste dichtingsring moet plat zijn (40 mm sifon).
Zowel de binnenste als de buitenste dichtingsring van de sifon moet rond zijn (50 mm sifon). Zijn beide ringen plat, dan volstaat het om dit te melden bij uw verkooppunt. U ontvangt dan zonder aarzeling een nieuwe sifon met de juiste dichtingsringen.
Door het vervangen van uw oude sifon door de nieuwe, zou mogelijke geurhinder onmiddellijk van de baan moeten zijn. De sifon vult zich dan na iedere wasbeurt terug met water en geurhinder blijft uit.

       

Silicone kit volledig rond de afvoer zonder onderbreking?

      

Controleer of het waterniveau bij de sifon voldoende is gevuld. Als uw sifon half onder water staat, vult u uw bad, een andere gootsteen of spoelt u het toilet door.

     

Check of de sifon niet ondersteboven geïnstalleerd is, is het woord ‘TOP’ zichtbaar?

     

Check of de sifon niet scheef geïnstalleerd is.

         

Binnenschroef zit los.

Klik voor de video voor een correcte plaatsing.

Klik voor de video voor een voorbeeld van een verkeerde plaatsing.

Maak uw haarvangrooster vrij.

Maak deze wekelijks schoon.

Zwevende sifon. 

Dit probleem doet zich alleen voor bij de eerste generatie I-Drain met de dunne O-ring. De huidige sifons zijn voorzien van een dikke gemodificeerde O-ring. In dat geval sturen wij gewoon een nieuwe aangepaste sifon in service.

Klik voor een voorbeeld van een zwevende sifon.

Dit probleem doet zich alleen voor bij de eerste generatie I-Drain met de dunne O-ring. De huidige sifons zijn voorzien van een dikke gemodificeerde O-ring. In dat geval sturen wij gewoon een nieuwe aangepaste sifon in service. (zie punt geurhinder).

Klik voor een voorbeeld van een zwevende sifon.

Denk niet te snel dat er iets mis is met de I-Drain sifon.
Het is waarschijnlijk een beluchtingsprobleem in uw buizenstel!

Dankzij onze jarenlange ervaring weten we dat het merendeel van de afvoerproblemen bij de drains te wijten is aan beluchtingsproblemen in de leidingen.

U kan de test op eenvoudige wijze uitvoeren! 
Indien het water vlot wegloopt wanneer u de sifon uit de drain verwijdert, dan kan u er bijna zeker van zijn dat u met beluchtingsproblemen te maken heeft.

Bij een beluchtingsprobleem zit er een luchtbel vast in een bocht in het buizenstel. 
Deze luchtbel reduceert de afvoercapaciteit omdat de buis zich niet volledig met water kan vullen. Een half gevulde buis, voert ook maar half zo veel water af.
In een perfect belucht buizenstel heeft de luchtbel steeds de mogelijkheid om te ontsnappen.
Bij een slechte beluchting kan ze geen kant op.

Hieronder vindt u een overzicht van de ideale samenstelling van uw buizenstel en van een aantal veel voorkomende installatiefouten die aan de basis van een slechte beluchting liggen.

Hoe los ik dit beluchtingsprobleem op: 
De enige oplossing voor het beluchtingsprobleem is dat je een andere sifon (met zwanenhals) ergens anders in de woning plaatst (bijv. in de kelder).  Hiervoor neemt u best rechtstreeks contact op met de installateur. Hij bekijkt dit probleem dan samen met u, en adviseert u vanuit zijn expertise.

Figuur 1 en 2 tonen hoe de huisriolering op de juiste manier belucht kunnen worden.

Figuur 1: afzonderlijk

Alle afvoerleidingen zijn afzonderlijk op de valpijp/standpijp aangesloten.

Figuur 2: Verzamelleiding.

Meer gebruikelijk en ook kosten- en ruimtebesparend is dat de verschillende afvoeren aangesloten worden op de verzamelleiding (met beluchting) en dat deze verzamelleiding aangesloten wordt op de valpijp/standpijp. Natuurlijk moet ook de verzamelleiding belucht worden door een beluchtingspijp.

Combinaties van beide formules zijn mogelijk. Voor een optimale afvoer kan u best volgende punten in acht nemen:

De aansluiting van het toilet:
Voor een optimale afvoer doet men er goed aan om het toilet toch apart op de hoofdvalpijp aan te sluiten, dit liefst met een 45° bocht i.p.v. één van 90° (desnoods maak je twee bochten van 45°).

De aansluiting van zowel een douche als van een bad: 
Bij het laten leeglopen van het bad, komt het soms voor dat het water van het bad, via de afvoer van de douche in de douche terecht komt en dat deze overloopt. Dit fenomeen doet zich voor wanneer de verzamelleiding een te kleine diameter heeft. De douche en het bad gedragen zich dan als communicerende vaten die steeds hetzelfde waterniveau willen behouden. In dit geval doet u er goed aan om de douche apart op de hoofdvalpijp aan te sluiten.

De aansluiting van de verzamelleiding op de valpijp:
Het aansluiten van de leidingen op de hoofdvalpijp gebeurt best steeds met een T-aansluiting zoals je kan zien op figuur 3. Via de T-aansluiting kan de lucht uit de buis ontsnappen en kan een optimale afvoercapaciteit van de buis gegarandeerd worden.

 

Integreren bochten > overgang 40mm naar 50mm:

In het horizontale vlak kan men best geen bochten integreren. Elke bocht verhoogt het risico op luchtbellen die in de leiding blijven staan. Integreer je ze toch, dan moet men vóór de bocht een overgang van 40mm naar 50mm plaatsen en de bocht zelfs plaatsen met een buis van 50mm diameter.

Min. lengte verbreding van 40 tot 50mm

Moet altijd na max. 1 meter of voor een bocht. Er is geen minimale lengte omdat je eigenlijk direct naar diameter 50 kunt overschakelen, maar dan moet je wel met een excentrische huls werken en nooit lijmen met een rubberen afdichtring. Want bij het aandraaien moet je hier kracht op zetten en als je het geheel gaat lijmen bestaat de kans dat het alsnog los komt. Werk daarom altijd met een rubberen afdichting, zodat het geheel goed kan worden vastgedraaid en geborgd. Maar je moet kijken dat je in het begin direct overschakelt naar diameter 50, de huls zal ook een paar mm stijgen – let dus op met kloven – vandaar de excentrische huls. En het is mogelijk om met bochten te werken, maar het is altijd het beste om te werken met bochten van 45° in plaats van 90° (ivm afwateringsdop.). Dus theoretisch is het het beste om pas na 25 cm van 40 naar 50 te gaan.

Uiteraard dient het volledige leidingenwerk steeds volgens afschot te liggen.

Zie: “Wat doe ik als het water niet meer wegloopt?”.

  • Oplosmiddelen zoals aceton…
  • Chemische producten zoals mortelrestenverwijderaar, ontstoppers, …
 
Voorbeeld na gebruik van chemische producten: