I-DRAIN®

FAQ

Klik voor de instructievideo voor de ONE sifon

Klik voor de reinigingsinstructies voor de ONE sifon                                                          Klik voor de reiningingsinstructies voor de PRO sifon

                                                                                                                  

In de doos van de I-DRAIN® AIO wordt een borsteltje voorzien dat ideaal is voor het reinigen van de ingebouwde AIO sifon.

De ONE sifon heeft het woord ‘TOP’ bovenaan staan. Dit moet zichtbaar zijn voor een goede plaatsing.

      

      

Controleer eerst en vooral de dichtingsringen van de sifon.

De buitenste dichtingsring van de sifon moet rond zijn, de binnenste dichtingsring moet plat zijn (40 mm sifon).
Zowel de binnenste als de buitenste dichtingsring van de sifon moet rond zijn (50 mm sifon). Zijn beide ringen plat, dan volstaat het om dit te melden bij uw verkooppunt. U ontvangt dan zonder aarzeling een nieuwe sifon met de juiste dichtingsringen.
Door het vervangen van uw oude sifon door de nieuwe, zou mogelijke geurhinder onmiddellijk van de baan moeten zijn. De sifon vult zich dan na iedere wasbeurt terug met water en geurhinder blijft uit.

       

Silicone kit volledig rond de afvoer zonder onderbreking?

      

Controleer of het waterniveau bij de sifon voldoende is gevuld. Als uw sifon half onder water staat, vult u uw bad, een andere gootsteen of spoelt u het toilet door.

     

Check of de sifon niet ondersteboven geïnstalleerd is, is het woord ‘TOP’ zichtbaar?

     

Check of de sifon niet scheef geïnstalleerd is.

     

Binnenschroef zit los.

Klik voor de video voor een correcte plaatsing.

Klik voor de video voor een voorbeeld van een verkeerde plaatsing.

Maak uw haarvangrooster vrij.

Maak deze wekelijks schoon.

Zwevende sifon. 

Dit probleem doet zich alleen voor bij de eerste generatie I-Drain met de dunne O-ring. De huidige sifons zijn voorzien van een dikke gemodificeerde O-ring. In dat geval sturen wij gewoon een nieuwe aangepaste sifon in service.

Klik voor een voorbeeld van een zwevende sifon.

Dit probleem doet zich alleen voor bij de eerste generatie I-Drain met de dunne O-ring. De huidige sifons zijn voorzien van een dikke gemodificeerde O-ring. In dat geval sturen wij gewoon een nieuwe aangepaste sifon in service. (zie punt geurhinder).

Klik voor een voorbeeld van een zwevende sifon.

Denk niet te snel dat er iets mis is met de I-Drain sifon.
Het is waarschijnlijk een beluchtingsprobleem in uw buizenstel!

Dankzij onze jarenlange ervaring weten we dat het merendeel van de afvoerproblemen bij de drains te wijten is aan beluchtingsproblemen in de leidingen.

U kan de test op eenvoudige wijze uitvoeren! 
Indien het water vlot wegloopt wanneer u de sifon uit de drain verwijdert, dan kan u er bijna zeker van zijn dat u met beluchtingsproblemen te maken heeft.

Bij een beluchtingsprobleem zit er een luchtbel vast in een bocht in het buizenstel. 
Deze luchtbel reduceert de afvoercapaciteit omdat de buis zich niet volledig met water kan vullen. Een half gevulde buis, voert ook maar half zo veel water af.
In een perfect belucht buizenstel heeft de luchtbel steeds de mogelijkheid om te ontsnappen.
Bij een slechte beluchting kan ze geen kant op.

Hieronder vindt u een overzicht van de ideale samenstelling van uw buizenstel en van een aantal veel voorkomende installatiefouten die aan de basis van een slechte beluchting liggen.

Hoe los ik dit beluchtingsprobleem op: 
De enige oplossing voor het beluchtingsprobleem is dat je een andere sifon (met zwanenhals) ergens anders in de woning plaatst (bijv. in de kelder).  Hiervoor neemt u best rechtstreeks contact op met de installateur. Hij bekijkt dit probleem dan samen met u, en adviseert u vanuit zijn expertise.

Figuur 1 en 2 tonen hoe de huisriolering op de juiste manier belucht kunnen worden.

Figuur 1: afzonderlijk

Alle afvoerleidingen zijn afzonderlijk op de valpijp/standpijp aangesloten.

Figuur 2: Verzamelleiding.

Meer gebruikelijk en ook kosten- en ruimtebesparend is dat de verschillende afvoeren aangesloten worden op de verzamelleiding (met beluchting) en dat deze verzamelleiding aangesloten wordt op de valpijp/standpijp. Natuurlijk moet ook de verzamelleiding belucht worden door een beluchtingspijp.

Combinaties van beide formules zijn mogelijk. Voor een optimale afvoer kan u best volgende punten in acht nemen:

De aansluiting van het toilet:
Voor een optimale afvoer doet men er goed aan om het toilet toch apart op de hoofdvalpijp aan te sluiten, dit liefst met een 45° bocht i.p.v. één van 90° (desnoods maak je twee bochten van 45°).

De aansluiting van zowel een douche als van een bad: 
Bij het laten leeglopen van het bad, komt het soms voor dat het water van het bad, via de afvoer van de douche in de douche terecht komt en dat deze overloopt. Dit fenomeen doet zich voor wanneer de verzamelleiding een te kleine diameter heeft. De douche en het bad gedragen zich dan als communicerende vaten die steeds hetzelfde waterniveau willen behouden. In dit geval doet u er goed aan om de douche apart op de hoofdvalpijp aan te sluiten.

De aansluiting van de verzamelleiding op de valpijp:
Het aansluiten van de leidingen op de hoofdvalpijp gebeurt best steeds met een T-aansluiting zoals je kan zien op figuur 3. Via de T-aansluiting kan de lucht uit de buis ontsnappen en kan een optimale afvoercapaciteit van de buis gegarandeerd worden.

 

Integreren bochten > overgang 40mm naar 50mm:

In het horizontale vlak kan men best geen bochten integreren. Elke bocht verhoogt het risico op luchtbellen die in de leiding blijven staan. Integreer je ze toch, dan moet men vóór de bocht een overgang van 40mm naar 50mm plaatsen en de bocht zelfs plaatsen met een buis van 50mm diameter.

Min. lengte verbreding van 40 tot 50mm

Moet altijd na max. 1 meter of voor een bocht. Er is geen minimale lengte omdat je eigenlijk direct naar diameter 50 kunt overschakelen, maar dan moet je wel met een excentrische huls werken en nooit lijmen met een rubberen afdichtring. Want bij het aandraaien moet je hier kracht op zetten en als je het geheel gaat lijmen bestaat de kans dat het alsnog los komt. Werk daarom altijd met een rubberen afdichting, zodat het geheel goed kan worden vastgedraaid en geborgd. Maar je moet kijken dat je in het begin direct overschakelt naar diameter 50, de huls zal ook een paar mm stijgen – let dus op met kloven – vandaar de excentrische huls. En het is mogelijk om met bochten te werken, maar het is altijd het beste om te werken met bochten van 45° in plaats van 90° (ivm afwateringsdop). Dus theoretisch is het het beste om pas na 25 cm van 40 naar 50 te gaan.

Uiteraard dient het volledige leidingenwerk steeds volgens afschot te liggen.

Zie: “Wat doe ik als het water niet meer wegloopt?”.

Ja, indien dit niet het geval is kan de sifon leeglopen met als gevolg een beluchtingsprobleem en geurhinder.

 • Oplosmiddelen zoals aceton…
 • Chemische producten zoals mortelrestenverwijderaar, ontstoppers, …
 
Voorbeeld na gebruik van chemische producten:
 
 
 

In het nieuwe tegelrooster kan u dezelfde tegel plaatsen als deze die u gebruikt voor uw volledige badkamervloer.

U moet wel opletten dat uw tegels niet te dik of te dun zijn voor het rooster.

The minimum thickness = 0.9 cm

Het tegelrooster is geschikt voor tegels die meer dan 0.9 cm dik zijn. Wanneer de tegel minder dan 0.9 cm dik is, zal het profiel waarin u de tegel plaatst boven het tegeloppervlak uitsteken.

Op deze tweede afbeelding is de hoogte van de tegel gelijk aan de hoogte van het tegelprofiel. Deze kan dus moeiteloos en zonder snijden geplaatst worden.

Wanneer er met zeer dikke tegels van bv. 2 cm gewerkt wordt,  zal de tegel dunner gesneden moeten worden en zal het rooster gelift moeten worden met de verhogingsblokjes, louter om esthetische redenen.

Het Level-3 rooster is ontwikkeld om optimaal te passen in vloeiende materialen met ultradunne vloerbedekkingen zoals epoxy, Novilon en mozaïek. De Level-3 is een uitzonderlijk laag rooster dat slechts 3 mm boven het oppervlak uitsteekt. Zo komt uw installateur nooit tot de onaangename conclusie dat hij een afvoer heeft geplaatst met een te hoog rooster.

Het verschil zit hem vooral in de inbouwhoogte, 54 of 72mm. Hierdoor verschillen de eigenschappen bij elk model.

Linear 54

 • Inbouwhoogte: 54 mm
 • Waterslothoogte: 30 mm
 • Aansluitdiameter: 40 mm
 • Afvoercapaciteit: 27,5 l/min.

Linear 72 

 • Inbouwhoogte: 72 mm
 • Waterslothoogte: 50 mm
 • Aansluitdiameter: 50 mm
 • Afvoercapaciteit: 33,5 l/min.

Uw keuze hangt af van:

 1. De manier waarop de tegels zijn geïnstalleerd
  • Lijm de tegels op de dekvloer = Lineair drain omdat het waterdichtingsdoek al tijdens de productie voorgemonteerd is.
  • Direct in de dekvloer/dekvloer betegelen = Chape drain omdat deze afvoer een waterkeringsrand bevat.
 1. Epoxy vloerafwerking = Chape afvoer + het Level-3 rooster

Dat kan met de Linear drain. Deze drain heeft de Newton test doorstaan. Hierover dient dan voorafgaand aan de plaatsing contact op te worden genomen met de vloerenlegger.

 • Epoxy

Chape drain x Level-3 rooster

Indien u de I-Drain wil combineren met een Epoxy afwerkvloer dan raden wij u aan om de Chape drain in combinatie met het Level –3 rooster te gebruiken. De Chape drain gebruik je omdat je met een gegoten afwerkingsvloer werkt, Level-3 omdat de afwerkingsvloer zeer laag is en dit ons dunste rooster is.

De Chape drain is niet uitgerust met een waterdichtingsdoek maar heeft in plaats daarvan een waterkering. Dankzij deze waterkering kan de Chape drain rechtstreeks in de specie geplaatst worden en is hij ideaal voor in gietvloeren.

Het Level-3 rooster is ontwikkeld om optimaal te passen in vloeiende materialen met uiterst dunne vloerbekledingen zoals epoxy, Novilon en mozaïek. Het Level-3 is een uitzonderlijk laag rooster dat slechts 3 mm boven de oppervlakte uitsteekt. Zo komt uw installateur nooit tot de onaangename vaststelling dat hij een drain met een te hoog rooster geplaatst heeft.

 • Wedi platen

Linear drain x (rooster afhankelijk van de dikte van de plaat en tegels die erop verlijmd worden)

Hierbij kan de doek met de voorgeschreven tegellijm of een polymeerlijm verlijmd worden op de polystyreen platen. De drain kan men dan gewoon plaatsen in een uitsparing in de isolatieplaat.

 • Betonplex

Linear drain x (rooster afhankelijk van de dikte)

Doek verlijmen met Ms polymeer Ottocol – géén garantie!

Op plaat eerst doek vast nieten dan is deze mechanisch bevestigd. Daarover een 2de doek lijmen. Hiervoor bieden we ook geen 100% garantie omdat de ondergrond onzeker is en ook weten we niet of de topplaat een goede hechting heeft.

 • Vinyl vloer

Chape drain x Level-3 rooster

Mogelijk met onze Chape drain en het Level-3 rooster. Niet met de Linear drain. De lijm die gebruikt wordt om de vinylvloer aan te brengen kan ervoor kan zorgen dat de doek los komt van de drain. Dit komt omdat daar bepaalde bijtende producten in kunnen zitten. Hiervoor dient men wel contact op te nemen met de fabrikant voor de verlijming van deze vloer. Hij moet aangeven welke lijm compatibel is met de goot (RVS 316).

De Chape drain is niet uitgerust met een waterdichtingsdoek maar heeft in plaats daarvan een waterkering. Het Level-3 rooster is ontwikkeld om optimaal te passen in vloeiende materialen met uiterst dunne vloerbekledingen. Het Level-3 is een uitzonderlijk laag rooster dat slechts 3 mm boven de oppervlakte uitsteekt. Zo komt uw installateur nooit tot de onaangename vaststelling dat hij een drain met een te hoog rooster geplaatst heeft.

 • PVC vloer

Chape drain ongezand x Level-3 rooster/klem rooster

Mogelijk met onze Chape drain en het Level-3 rooster of het klem rooster.

Maar men dient wel contact op te nemen met de fabrikant voor de verlijming van deze vloer. Hij moet aangeven welke lijm compatibel is met de goot (RVS 316).

De Chape drains bevatten een speciaal ontwikkelde waterkeringsrand die elk risico van lekkage elimineert. Deze houdt namelijk het water binnen de periferie van de goot, en dit zonder waterdichtingsdoek. Bij de montage zal de vloer over de goot heengaan en dient men achteraf de uitsparing waar het rooster moet komen, uit te snijden. Men kan dit nooit perfect en recht uitsnijden. Als men hierop ons rooster gaat leggen (in dit geval een Level-3), zal de plaats waar men heeft gesneden, zichtbaar zijn en ook niet mooi ogen.

Daarom is er momenteel een soort “klem rooster” in ontwikkeling, moet men zien als een soort “L” vorm, dat dan over de goot heen geklemd wordt waardoor de plaats waar men heeft gesneden mooi weggewerkt wordt en niet meer in het zicht komt.

 • EPDM vloer

Chape drain ongezand x Level – rooster

Hierbij nooit werken met de Linear drain omdat we hier geen ervaring mee hebben. En we weten ook niet hoe de verlijming van de EPDM reageert op de verlijming van onze doek aan de RVS. De enigste mogelijkheid hierin is werken met onze Chape drain maar dan de ONGEZANDE versie! En men moet de EPDM dan watervast zien te verlijmen op de RVS flens. Hiervoor dient men contact op te nemen met de fabrikant voor de verlijming van deze vloer. Hij moet aangeven welke lijm compatibel is met de goot (RVS 316).

Gebruik altijd een snelbindende, flexibele, waterdichte tegellijm (NEN EN 12004C2).

Dit is niet de bedoeling en afdichten met silicone is geen blijvende oplossing. We kunnen niet garanderen dat dit op lange termijn waterdicht blijft.

De waterdichtingsmembranen hebben een minimale overlap van 6 cm nodig.

Oplossing:

De klant dient de installateur te raadplegen om een duurzame oplossing te verkrijgen.

Vloerverwarming en PVC-buizen gaan niet goed samen. Vloerverwarming kan alleen worden toegepast als de afvoer goed geïsoleerd is.

Alternatieve oplossing:

Installeer hittebestendige kunststof afvoerbuizen (dezelfde als die voor de wasmachine). De I-buddy/installatieblok isoleert de I-Drain voldoende voor vloerverwarming.

Een unieke eigenschap van de I-Drain® AIO is dat hij zowel een horizontale (met AIO sifon) als verticale (zonder sifon) aansluitmogelijkheid heeft.

Klik voor de video.

Het rooster kan heel gemakkelijk ingekort worden met het meegeleverde slijpschijfje.

Klik voor video.

Klik voor installatiehandleiding.

Het rooster kan heel gemakkelijk verlengt worden dankzij de verlengsets. Deze dienen apart bijgekocht te worden.

Klik voor video.

Klik voor installatiehandleiding.